Om forfatterne

Chris Butters

Chris Butters

Født i Sydafrika, Chris har arbeidet med energi og miljø i over 30 år, som praktiserende arkitekt, konsulent og lærer og har vært medlem av GAIA siden oppstarten på 1980-tallet. Er bosatt på Nesodden. Utdanning: B.A. Litteratur (Stellenbosch), Arkitekt DPLG (Montpellier), Energiplanlegging (Oslo). Arkitektarbeider omfatter bl.a boliger, rehabilitering, skolebygg og et sykehus. Omfattende arbeid i Norge og Norden med prosjektledelse, utredninger, medvirkningsprosesser og kursvirksomhet knyttet til miljø og bærekraft, bl.a boligområder, byutvikling, rehabilitering, lavenergibygg og inneklima.

Arbeid i utlandet, spesielt i Asia, som arkitekt og rådgiver. 10 år i Bhutan som prosjektleder for internasjonale bistandsorganisasjoner og NGO’s. Konsulent og foredragsholder mange steder. Forfatter av flere bøker.

Tidligere stillinger:

Nåværende stillinger:

Kontakt

Bente Nuth Leland

Bente Nuth Leland

Bente har arbeidet rundt 30 år som sivilarkitekt med prosjektering av boliger, sykehjem og offentlige bygg, og med eiendomsutvikling og planlegging. Hun har gjennom årene vært engasjert i gjenbruk og ombruk i byggebransjen, gjennom prosjektledelse i tidlig fase for gjenbrukshuset i Pilestredet Park (Statsbygg), og gjennom forfattervirksomhet som boken Boligdesign – omforming og gjenbruk.

Som konsulent for NABU (nå ECOBOX) har hun bl.a. arbeidet med veileder for oppgradering av eksisterende bygg mot byggeforskriftene og med oppstarten av en prosjektdatabasen over miljøvennlige byggeprosjekter.

Bente er også Byggbiolog og Enhetsterapeut, og hun har gjennom erfaring med egen og andres helse sett nødvendigheten av sunne omgivelser, fri for allergener og med et minimum av elektromagnetisk stråling. Hun er medlem i GAIA-nettverket og arbeider som sivilarkitekt og byggbiolog i eget firma på Nesodden, Berkana as, med planlegging av miljøvennlig og naturnære bygninger og omgivelser.

Kontakt


Velg tilbud i menyen under:

Tilbake til forsiden