GAIA agenda forlag

Bilde fra boken Bilde fra boken Bilde fra boken Bilde fra boken Bilde fra boken

Boka er positiv til passivhusutviklingen i og for seg, men påpeker at vi trenger et mangfold av løsninger. Den gir også synspunkter som går på tvers av ”etablerte sannheter” i Norge – og dagens politikk om en snarlig innføring av passivhusnivå som krav for alle nye bygg. Boka viser 14 spennende eksempler, både i Norge og utlandet, med banebrytende miljø- og klimavennlige løsninger som viser «veien videre» forbi passivhus-konseptet. Passivhus gir et svar på kun en del av energi- og klimautfordringene. Stadig flere fagfolk deler forfatternes bekymring om den innsnevring som skjer i Norge. Noen av innvendingene:

Chris Butters’ to forrige bøker (Bygg for en ny tid, 2000 - Hytte og miljø, 2006) ble begge utsolgt. Bente Nuth Leland sin forrige bok (Boligdesign – omforming og gjenbruk, 2006) er brukt som referansebok av forskere innen redesign. Begge forfatterne er arkitekter.


Velg tilbud i menyen under:

Tilbake til forsiden | Om forfatterne